• Home Slideshow Header 1

 

  • เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบางแสน ให้มีชื่อทางด้านการเป็นเมืองสุขภาพดี
  • รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคสมทบทุนให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาเด็ก ในสังกัดมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • เพื่อสนับสนุนการรักษาเด็กพิเศษ เช่น ออทิสติก สติปัญญาบกพร่อง สมองพิการ สมาธิสั้น อย่างรอบด้าน โดยจะนำไปเป็นค่าใช้จ่าย
  • เช่น ค่าเดินทางมารักษาพยาบาล (ค่ารักษาเด็กเหล่านี้ฟรี)
  • ค่าอุปกรณ์การฝึกกระตุ้นพัฒนาการ  การจัดอบรมผู้ปกครองในการดูแลและฝึกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
  • รวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาและการวิจัยด้านการพัฒนาเด็ก

 

1. บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

2. อีเมล์ยืนยันการชำระเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงิน

 

วันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 จุดสตาร์ทบริเวณถนนบางแสนสาย 1 หน้าโรงแรม บางแสนเฮอริเทจ

 

 

1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครโดยนำ พ.ศ. 2558 ลบด้วย พ.ศ. เกิดพร้อมทั้งแสดง

    หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับเงินรางวัล

 

3. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน (นักวิ่งในระยะ 21.1 กมและ 10 กม. ใช้ Timing chips 

   บันทึกเวลาของนักวิ่ง และสามารถรับเวลาสถิติการวิ่งของตัวเองได้หลังเข้าเส้นชัย)

 

4. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ 

    หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณา

   ได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใด/กลุ่มอายุใด

 

5. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่านั้น 

 

6. ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

 ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.

สมัครวิ่งฮาล์ฟมาราธอน

ระยะมินิมาราธอน 10 กม.

สมัครวิ่งมินิมาราธอน

ระยะไมโครมาราธอน 5 กม.

สมัครวิ่งไมโครมาราธอน

 
 
 

 

** มีถ้วยรางวัลมอบให้ อันดับที่ 1 – 3 ของทุกช่วงอายุ ทั้งชายและหญิง สำหรับระยะ 21.1 km และ 10 km

** การวิ่งครั้งนี้ใช้ระบบชิปจับเวลาให้นักวิ่งในทุกระยะ **


เงินรางวัลสำหรับการแข่งขัน

ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 KM.

สำหรับ 5 อันดับแรก ชาย และ 5 อันดับแรกหญิง ไม่แบ่งช่วงอายุ

อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 2,500 บาท
อันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
อันดับ 4 เงินรางวัลมูลค่า 1,500 บาท
อันดับ 5 เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
รวมมูลค่า 20,000 บาท

ระยะมินิมาราธอน 10 KM.

สำหรับ 3 อันดับแรก ชาย และ 3 อันดับแรกหญิง ไม่แบ่งช่วงอายุ
อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
อันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
รวมมูลค่า 12,000 บาท


รวมเงินรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น 32,000 บาท


**เงินรางวัล และถ้วยรางวัล จะมอบให้กับนักวิ่งที่สมัครเข้ามาถูกต้องตามกติกา และติดบิบที่เห็นได้ชัด พร้อมทั้งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ครบถ้วน โดยชื่อของบิบต้องเป็นของตัวเองเท่านั้น ทางทีมจัดงานขอสงวนสิทธิ์งดมอบเงินรางวัล และถ้วยรางวัล ให้ในกรณีที่ตรวจพบว่าชื่อนักวิ่งและบิบไม่ใช่คนเดียวกัน นักวิ่งแนวหน้า กรุณาพกบัตรประชาชน มาเผื่อด้วยนะคะ


แบบเสื้อ

 


เหรียญรางวัล

**นักวิ่งที่มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลจะต้องเข้าเส้นชัยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น**


 
 

10:00-18:00 น. ผู้เข้าแข่งขันแสดงหลักฐานรับเบอร์วิ่งที่
  จุดรับเบอร์วิ่ง :ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ

3:00-4:30 น. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เตรียมพร้อมแข่งขัน
4:30-4:50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน วอร์มร่างกาย
5:00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน (รายงานตัว 04:00-04:30 น.) จำกัดเวลา 3.30 ชม.
6:00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน (รายงานตัว 05:00-05:30 น.) จำกัดเวลา 2.30 ชม.
6:10 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะไมโครมาราธอน (รายงานตัว 05:00-05:30 น.) จำกัดเวลา 2.20 ชม.
8:00 น. พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน
8:30 น. ตัดตัวทุกระยะการวิ่ง
9:00 น. เปิดการจราจร

1.  ใช้เส้นทางสายบางนา - ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34 )
     ตาม ทางพิเศษบูรพาวิถี ไปทาง ถนนหมายเลข 3 ขับต่อไปยัง 
     ออกที่ทางออก 4-08 (ป้ายบอกทาง ชลบุรี-พัทยา)
     ใช้ทางออก 4-08 มุ่งหน้าสู่บางแสน ไปทาง บางแสนสาย 1 มุ่งไป ตำบล แสนสุข
 
 2. ใช้เส้นทางสายมอเตอร์เวย์หรือ กรุงเทพฯ - ชลบุรี (สายใหม่) 
     ขับตรงมาจนถึงทางออก (ป้ายบอกทาง บางแสน-ชลบุรี) 
     ใช้ ถนนหมายเลข 3144 ไปทาง บางแสนสาย 1 มุ่งไป ตำบล แสนสุข
     การปิดจราจร : เทศบาลตำบลแสนสุขจะทำการปิดการจราจรเพื่อการแข่งขัน
     ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 01:00 น. ถึง เวลา 09:00 น.
 
    แผนที่สถานที่จัดงาน 13.292763, 100.909799
    บริเวณถนนบางแสนสาย 1 หน้าโรงแรม บางแสนเฮอริเทจ

    พิเศษ!!! โปรโมชั่นราคาห้องพักจากทั้ง 4 โรงแรม สำหรับนักวิ่งงาน Bangsaen21 เท่านั้น

    1. โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ (Bangsaen Heritage Hotel)
    www.bs-heritagehotel.com PromotionClick!!
    เบอร์ติดต่อ โทร. 038-399-899 (**กรุณาสอบถามสถานะห้องพักกับทางโรงแรมก่อนดาวน์โหลดใบจองห้องพักและชำระเงิน)

    2. โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน (The Tide Resort Bangsaen)
    www.thetide-resort.com PromotionClick!!
    เบอร์ติดต่อ โทร. 038-399-200 (**กรุณาสอบถามสถานะห้องพักกับทางโรงแรมก่อนดาวน์โหลดใบจองห้องพักและชำระเงิน)

    3. โรงแรมเอสทู (S2 Hotel)
    www.s2-hotel.com PromotionClick!!
    เบอร์ติดต่อ โทร. 038-383-575-6 (**กรุณาสอบถามสถานะห้องพักกับทางโรงแรมก่อนดาวน์โหลดใบจองห้องพักและชำระเงิน)

    4. โรงแรมบางแสนวิลล่า (Bangsean Vill Hotel)
    www.bangsaenvilla.com PromotionClick!!
    เบอร์ติดต่อ โทร. 038-191-802-3 (**กรุณาสอบถามสถานะห้องพักกับทางโรงแรมก่อนดาวน์โหลดใบจองห้องพักและชำระเงิน)

    **หมายเหตุ สำหรับท่านที่สนใจเข้าพักในเครือโรงแรมทั้ง 4 แห่ง ต้องทำการสมัครวิ่งของงานก่อน เนื่องจากต้องระบุเลขที่สมัครวิ่ง
    ในใบจองห้องพัก และต้องนำหลักฐานการสมัคร หรือ Race Bib(เบอร์วิ่ง) แสดงต่อทางโรงแรมในวันเข้าพัก (Check in)

 

 

 

 

  

ระยะวิ่ง

ราคาพิเศษสมัครภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ราคาปกติสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 3-12พฤศจิกายน 2558

ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. 600 บาท 800 บาท
ระยะมินิมาราธอน 10 กม. 500 บาท 600 บาท
ระยะไมโครมาราธอน 5 กม. 500 บาท 600 บาท
Charity Bib 2,500 บาท 2,500 บาท

 **หมดเขตรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สมัครและชำระเงินก่อนเวลา 23:59 น.

การชำระเงิน

1. ชำระที่จุดรับสมัคร บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จัด และ ยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์  

หมายเลขบัญชีผู้จัด

ชื่อบัญชี : บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น

                   
ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
กรุงไทย อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ 983-6-10184-5
กรุงเทพ ซี.พี.ทาวเวอร์ 047-7-05945-5
กรุงศรี ชิลลิค เฮ้าส์ 503-1-18704-7
กสิกรไทย อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ 001-8-46730-5
ไทยพาณิชย์ อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ 403-2-23396-6